1. Bendra informacija.
Pirkimo - pardavimo terminai ir sąlygos yra juridinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Jūs") ir Pardavėjo (toliau - "www.shop.virgenextra.lt" ar "Mes") teises, pareigas ir atsakomybę pirkimo-pardavimo proceso metu iš interneto parduotuvės www.shop.virgenextra.lt, (toliau - "e-parduotuvė").

2. E-parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
- veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. ne jaunesni kaip 18 metų ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
-  jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
-  juridiniai asmenys.

3. Perkant vieną ar daugiau prekių, Jūs turite užpildyti elektroninę užsakymo formą duomenims surinkti. Tas reikalinga, kad po užsakymo patvirtinimo būtų galima išsiųsti Jūsų užsakytas prekes. Informacijos laukuose Jums reikės suvesti asmens duomenis: vardą ir pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Įmonės – pirkėjai papildomai turi pateikti registracijos ir PVM kodus (numerius).

4. Pildant formas, naudokite lotyniškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą - tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

5. Jūs patys esate atsakingi už pateiktų duomenų teisingumą. Jei pateiksite neteisingus duomenis, mes neturėsime galimybės įvykdyti Jūsų užsakymą ir nebūsime atsakingi už sukeltas pasekmes, kurias lėmė klaidingų duomenų pateikimas. Jūs patys esate atsakingi už bet kokius savo veiksmus e-parduotuvėje. Jūs esate atsakingi už asmeninių duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jei trečioji šalis pasinaudos jūsų identifikavimo kodu, tai Jūs būsite atsakingi už jų padarytus veiksmus. Mes nesame atsakingi už bet kokią informaciją, esančią kitose interneto svetainėse, net jei Jūs patekote į juos per nuorodas iš mūsų e-parduotuvės.

6. Mes įsipareigojame neperduoti pateiktos Jūsų konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, nebent ji turi būti atskleista pagal įstatymą ar pagal kompetentingų Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar kitų šalių institucijų prašymą.

7. Sutartis tarp Jūsų ir www.shop.virgenextra.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžiate nuorodą „Užsakyti".

8. Draudžiama:
- kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško sutikimo;
- naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti e-parduotuvės darbui ar kitais veiksmais trikdyti sistemos veiklą.

9. Mes pasiliekame teisę:
- koreguoti puslapyje esančią informaciją;
- riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis e-parduotuve;
- asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

10. Atsiradus naujiems e-parduotuvės taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo. Jūs turėtumėte retkarčiais patikrinti e-parduotuvėje einamu momentu galiojančius pardavimo terminus ir sąlygas, kurie yra privalomi visiems. Tam tikros nuostatos, taisyklės ir reglamentai, gali būti pakeisti pagal remiantis naujausia teisine informacija, kuri bus pateikta e-parduotuvės puslapiuose. Jei Jums nepriimtini atnaujinti terminai ir sąlygos, tai Jūs turite teisę nustoti naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/).

Dėl bet kokių klausimų, prašome susisiekti su konsultantais elektroniniu paštu: eshop@virgenextra.lt.