Mes labai vertiname Jus, kaip klientą, ir Jūsų poreikių bei lūkesčių patenkinimas mums yra labai svarbus. Mes tikimės, kad būsite patenkinti įsigytomis iš mūsų prekėmis. Jei Jūs nesate patenkinti mūsų gaminiais, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu shop@virgenextra.lt ir mes bandysime spręsti visas iškylančias problemas.
Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo EGS), Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (toliau – EGS) platformą – http://ec.europa.eu/odr. Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus.
 
1. Užsakymo atšaukimas
 
Jūs galite atšaukti užsakymą prieš išsiunčiant prekę, pranešant apie tai elektroniniu paštu eshop@virgenextra.lt be jokio papildomo paaiškinimo.
 
2. Prekių grąžinimas
 
Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.228 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Civilinio kodekso 6.228 straipsnio 1 dalyje nurodytas nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų.
 
Kai nenustatytas daikto kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, tai Pirkėjas reikalavimus dėl daikto trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliaukaip per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumatoilgesnio termino. Terminas reikalavimams dėl gabenamų ar paštu siunčiamų daiktųtrūkumų pareikšti skaičiuojamas nuo daiktų atgabenimo į paskirties vietą dienos (Civilinio kodekso 6.338 straipsnio 2 punktas). Kai yra nustatytas daikto kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl daiktotrūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Jeigukomplektuojamajai detalei taikomas trumpesnis negu pagrindinio gaminio kokybėsgarantijos terminas, tai reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų gali būtipareikštas per pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajaidetalei taikomas ilgesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, taireikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų, kurie pastebėti per garantijosterminą, gali būti pareikštas nepaisant to, kad pagrindinio gaminio kokybės garantijosterminas pasibaigęs (Civilinio kodekso 6.338 straipsnio 3 punktas). Reikalavimus dėl daikto, kuriam nustatytas tinkamumo naudoti terminas, trūkumų Pirkėjas gali pareikšti, jeigu jie nustatyti per daikto tinkamumo naudoti terminą (Civilinio kodekso 6.338 straipsnio 4 punktas). Kai sutartyje nustatytas trumpesnis nei dveji metai daikto kokybės garantijos terminas ir daikto trūkumai nustatyti pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiaukaip dvejiems metams nuo daikto perdavimo dienos, Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, jeigu Pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako pardavėjas (Civilinio kodekso 6.338 straipsnio 5 punktas).
 
Pirkdami internetu, Jūs neturi teisės persigalvoti ir atšaukti pagal Jūsų užsakymą pagamintų ir Jūsų asmeniniams poreikiams pritaikytų daiktų.

Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija) ir Civiliniu kodeksu.

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
•    prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
•    grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
•    grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, priėmimo - perdavimo aktą.
 
Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ).
 
Dėl iškilusių klausimų, prašome susisiekti su www.shop.virgenextra.lt konsultantais elektroniniu paštu: eshop@virgenextra.lt.